Via deze weg wil het bestuur al haar leden en andere vrienden van onze tennisclub enorm bedanken voor hun stem op onze mooie vereniging.
We hebben dit jaar maar liefst 807 euro opgehaald, dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar!
We gaan op zoek naar een goede geluidsinstallatie en zullen dit geld goed besteden.

Klik op deze link voor het bericht van de RABO-bank.