Bardiensten  

Bardienst reglement vernieuwd

1. Bardienstreglement

Het Bardienstreglement is hier in te zien.
    
2. Toelichting bardienstreglement en werkwijze

Wie moeten er bardienst draaien?
In principe moeten alle leden bardienst draaien.
Hierop zijn een viertal uitzonderingen:

 • Leden die hebben afgekocht;
 • Leden onder en boven een bepaalde leeftijdsgrens zijn eveneens vrijgesteld van bardienst;
 • Leden die meewerken in de dinsdagmorgen-klusclub zijn eveneens vrijgesteld van bardienst;
 • Steunende en rustende leden zijn eveneens vrijgesteld van bardienst.

Voor de minimum leeftijd wordt 18 jaar gehanteerd. Deze leeftijd dient op 1 januari (peildatum) bereikt te zijn. Ben je op 1 januari dus nog 17 jaar, dan draai je pas in het jaar erna met de bardiensten mee.
Leden, die de krasse leeftijd van 80 bereiken, zijn vanaf het daaropvolgende jaar eveneens vrijgesteld. 

Mocht je van mening zijn dat er op jou bijzondere omstandigheden van toepassing zijn om geen bardienst te hoeven verrichten, dan kun je contact opnemen met het bestuur. Per omstandigheid zal het bestuur dan een besluit nemen of je inderdaad vrijgesteld wordt voor verdere bardiensten.

De bardiensten kun je inplannen  via de KNLTB clubapp of via de site mijn.knltb.club. De clubapp kun je gratis downloaden vanuit de appstore.
Voor inloggegevens kun je contact opnemen met penningmeester@tcdeurne.nl

 • De bardienstplanning staat in januari van elk jaar voor het hele jaar in mijn.knltb.club en de knltb.club-app;
 • Ieder lid kan met de KNLTB.club app inloggen (als je geen login hebt kun je dit aanvragen via de mail penningmeester@tcdeurne.nl);
 • Alle leden krijgen de mogelijkheid in januari en februari van elk jaar bardiensten in te plannen via mijn.knltb.club en de knltb club-app.
 • Ieder lid dat vrijwillig bardienst wil draaien, plant per jaar twee bardiensten in;
 • Leden die uiterlijk 28 februari van het jaar twee of meer bardiensten hebben ingepland, geven daarmee duidelijk aan dat ze niet willen afkopen;
 • Bij leden, die vanaf 1 maart van het jaar nog geen twee bardiensten hebben ingepland, wordt in maart € 50,- via automatische incasso geïncasseerd;
 • Leden waarbij € 50,- is geïncasseerd en die na 1 maart van het jaar alsnog bardiensten inplannen en uitvoeren, krijgen per bardienst € 10,- (ochtend-bardienst) of € 20,- (overige bardiensten) retour gestort. Dit terugstorten gebeurt in december van dat jaar;
 • Leden die meer dan twee bardiensten inplannen en uitvoeren krijgen € 10,- voor elke extra ochtend-bardienst  en € 20,- voor elke extra overige bardienst.
 • Als je een ingeplande bardienst toch niet kan uitvoeren, dan mag je met een ander lid ruilen. Je geeft door met wie en wanneer je ruilt via een app of mail aan de bardienstplanners;
 • Kom je niet terwijl er wel gebruik gemaakt wordt van de bar, dan wordt dit aan het einde van dit jaar alsnog met je verrekend;
 • Op de vrijdagavondcompetitie en bij toernooien kun je op sommige dagen samen met een maat inplannen. Met z’n tweeën is bardienst draaien gezelliger;
 • De in te plannen bardiensten tijdens de vrijdagavondcompetitie duren van 18h30 t/m 22h00. Daarna dienen twee spelende teams de bardienst over te nemen. Deze teams krijgen hiervoor een korting op hun competitiebijdrage.
 • Er zullen in de loop van het jaar wijzigingen in de barplanning aangebracht kunnen worden door de barcommissie door wijzigingen in activiteiten. In dat geval wordt je door hen op de hoogte gebracht. Als de bardienst die je hebt ingepland, vervalt, geldt dat nog steeds als een gedraaide bardienst.
 • Eén week alsmede één dag voor aanvang van de ingeplande dienst ontvang je een herinnering per mail. Wijzigingen zijn dan echter niet meer mogelijk.
 • Op de maandag- en woensdagavondtoss wordt geen bardienst ingepland.
  Als er leden zijn die graag deze avonden de bardienst op zich willen nemen, dan kunnen zij dit aangeven bij de barcommissie. Aangezien zij tennis en de aandacht voor de bar kunnen combineren en deze avonden korter zijn dan andere bardiensten, is er ruimte voor 16 leden om deze bardiensten op zich te nemen. Er kunnen zich daarom maximaal 16 leden aanmelden voor deze tossavond-bardienstgroep. Voorwaarde is wel dat zij ook regelmatig tossen en de avonden onderling verdelen. Deelname aan deze tossavond-bardienstgroep betekent ook dat afkoop niet van toepassing is. Als er te weinig animo is voor deze groep, dan zal er geen bardienst gegarandeerd zijn bij de avondtoss.

Als je vragen hebt of als je wilt doorgeven dat je met de tossavond-bardienstgroep wilt meedoen of met iemand een bardienst wilt ruilen, dan kun je dat appen of mailen naar: barplanning@tcdeurne.nl of Monique van de Beek: 06-21968277.

Weet je nu al dat je de bardiensten wil afkopen, dan kun je dit kenbaar maken aan barplanning@tcdeurne.nl en zal door penningmeester € 50,- geïncasseerd gaan worden.

Algemeen:
Plan jouw bardienst op tijd, blijf baas in eigen agenda. Voorkomen is ook hier beter dan genezen!
Mocht je onverhoopt toch tegen 'uitdagingen' aan lopen, neem dan 'digitaal' contact op met barplanning@tcdeurne.nl . Omschrijf kort je vraag en/of opmerking zodat we samen snel de juiste oplossing kunnen genereren.

Namens de barcommissie,
Monique van de Beek

Automatische afkoopregeling

Automatische afkoopregeling bij NIET tijdig inschrijven.

Heb je jezelf niet tijdig ingeschreven voor de verplichte bardienst, dan wordt je geregistreerd als lid dat de bardienst wenst af te kopen voor dat jaar en zal door penningmeester € 50,00 geïncasseerd gaan worden.

Weet je nu al dat je de bardiensten wil afkopen, dan kun je dit kenbaar maken aan barplanning@tcdeurne.nl en zal door penningmeester € 50,- geïncasseerd gaan worden.

Indien je de verplichte bardiensten gedraaid hebt en je zou meer bardiensten willen draaien tegen vergoeding, dan kun je dit doorgeven aan barplanning@tcdeurne.nl of jezelf inplannen.
2 Weken, 1 week en 1 dag voor aanvang van de ingeplande dienst ontvang je een herinnering per mail. Wijzigingen zijn dan echter niet meer mogelijk.
 

Website gerealiseerd door Derks Webdesign