Vanuit de jeugdcommissie hebben we als doelstelling om onze jeugdleden zo veel mogelijk te laten tennissen. We organiseren hiervoor allerlei activiteiten, maar denken we ook mee als het gaat over trainingstijden, trainingswensen (denk aan aantal keer trainen per week) en de indeling van de competitie teams.

We hebben jullie input hard nodig om te kijken hoe we de trainingstijden en aanbod, competitietijden en aanbod en overige activiteiten zoveel mogelijk kunnen laten aansluiten bij de behoefte die er is.

Binnenkort gaan we ons weer buigen over de indeling van de trainingsgroepen voor het voorjaar, we willen proberen om de uitkomsten van deze enquête daarin mee te nemen. We weten niet of dat helemaal gaat lukken, misschien hebben we meer tijd nodig - maar weet in ieder geval dat het onze ambitie is om het jeugdtennis te vernieuwen!

We hopen dat jullie allemaal deze vragenlijst invullen!

Vriendelijke groeten,
De Jeugdcommissie van TC Deurne & de trainers van TC Deurne